For hotel, whole seller

H.I.S.เป็นบริษัทนำเที่ยวชั้นนำในประเทศไทยและรวมถึงสาขาที่เปิดให้บริการอยู่ทั่วโลก โดยแนะนำโรงแรมที่อยู่ในเครือข่ายทั่วโลกของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับลูกค้า ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละสาขา ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Our Strength

1.เรามีกลุ่มฐานลูกค้าคนไทยระดับกลางขึ้นไปที่มีกำลังซื้อและความต้องการบริโภคสูง
H.I.S. ได้ขยายธุรกิจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเวลาหลายปีแล้ว เราจึงมีฐานลูกค้าชาวไทยระดับกลางขึ้นไปที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก จึงไม่เป็นการยากที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวในประเทศสำหรับฐานลูกค้าของเรา
2.เราแตกต่างจากบริษัทท่องเที่ยวทั่วไปเพราะเราเป็นคู่ค้าทางการตลาด
เราไม่เพียงแต่พึ่งพารูปแบบที่อาศัยการแข่งขันด้วยการลดราคาแบบทั่วๆไป ซึ่งจะทำให้โรงแรมได้กำไรน้อยลง แต่เราจะใช้นโยบายและวิธีการขายรูปแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างความต้องการซื้อใหม่ๆให้เพิ่มขึ้น
3. เรามีความช่ำชองในศาสตร์การให้บริการ จนสามารถขยายธุรกิจได้ทั่วโลก
ปัจจุบัน H.I.S. ได้ขยายธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นไปยังเมืองต่างๆ กว่า 124 แห่งทั่วโลก เราจึงสามารถสร้างบริการใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนไทย โดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานได้

Contact

H.I.S TOURS CO., LTD.
Mon-Sat @ 9:00-18:00
Tel. 02-022-0917
E-mail.info@tooktrip.com